تکنولوژی پیشرفته

پلانیکا با تاکید مداوم بر بهبود تکنولوژی ساخت محصولات از بالاترین امنیت و کیفیت برخوردار است. سوخت بایواتانول سوختی پاک، سبز و حافظ محیط زیست است. در کنار آن پلانیکا با استفاده از تکنولوژی سوخت بخار الکل در کنار بدون بو، بدون دود و بدود خاکستر بودن احتراق، امنیت این محصول را نیز تضمین می کند. نیازی به دودکش نیست و امکان سفارش محصول بر اساس اندازه دلخواهتان وجود دارد.

برای حفظ جایگاه پلانیکا به عنوان برترین برند شومینه های بایواتانول، تک تک محصولات پس از ساخت مورد آزمایش قرار می گیرندو این محصولات با استفاده از میکروپروسسورها و با سیستم خانه هوشمند سازگار است.