شومینه در اندازه دلخواه

پلانیکا با امکان ساخت شومینه الکلی بر اساس اندازه مورد نظر شما، دستتان را برای طراحی فضا باز گذاشته است. با قرار دادن چند یونیت در کنار هم که همگی با یک کنترل از راه دور هدایت می شوند رویای یک شعله خطی بلند را بدون نیاز به دودکش تجربه می کنید.ایجاد یک شعله خطی طبیعی و زرد بلند با ارتفاع مناسب بدون تکنولوژی سوخت بخار الکل که بالاترین سطح امنیت و احتراق بهینه سوخت را به همراه دارد، ممکن نیست.

 

پلانیکا ثابت کرده است که شومینه فقط مدل های قدیمی چوب سوز نیست. برای ما مفهوم شومینه با نوآوری و خاص بودن گره خورده است، شعله واقعی آتش در طراحی داخلی مدرن.